Trong khuôn khổ Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài diễn ra ngày 20/11/2013 tại Hà Nội, đại diện của Quỹ vì quan hệ  Hungary Việt Nam đã có bài tham luận về tình hình phụ nữ Việt nam tại Hungary cũng như những trao đổi với phụ nữ Việt Nam ở trong nước và các nước khác về việc giữ gìn bản sắc dân tộc, phổ biến và truyền bá các giá trị văn hóa Việt Nam ở Hungary. 

 

 

DSC 6444     DSC 6291

DSC 6462     DSC 6701