Lễ cắt băng khánh thành chùa
Lễ cắt băng khánh thành chùa
Chủ tịch Quỹ chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng
Chủ tịch Quỹ chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng
Khai chuông chùa
Khai chuông chùa
Chủ tịch chụp ảnh với đại sư
Chủ tịch chụp ảnh với đại sư
Chủ tịch nhận hoa chúc mừng của MTTQVN
Chủ tịch nhận hoa chúc mừng của MTTQVN
Đại biểu dự lễ
Đại biểu dự lễ
Toàn cảnh khánh thành chùa
Toàn cảnh khánh thành chùa