Với sự kết nối của Quỹ vì quan hệ Hungary – Việt Nam tháng 5/2011 đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp Hội Doanh nghiệp Hungary và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Budapest. 

Thỏa thuận được Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hungary Demján Sándor và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Cao Sĩ Kiêm ký. Thỏa thuận đã mở ra những hướng mới để doanh nghiệp hai nước có điều kiện tìm hiểu thị trường hai nước và các cơ hội hợp tác.Cũng dịp này Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các Ngân hàng HTX Hungary và Quỹ tín dụng trung ương Việt Nam cũng được ký kết do Chủ tịch Liên hiệp các Ngân hàng HTX Hungary Demján Sándor và Chủ tịch Quỹ tín dụng trung ương Việt Nam Trần Quang Khánh. Bản ghi nhớ hợp tác này đã tạo điều kiện để Quỹ tín dụng trung ương Việt Nam trao đổi , học hỏi những kinh nghiệm của mô hình Ngân hàng HTX tại Hungary. 

Presentation
Presentation
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement
Signing the cooperation agreement